Tên miền Strikingly: Quản lý Bản ghi DNS và Thông tin tên miền

Bạn có thể quản lý cài đặt tên miền tại trang "Domains" trong tài khoản Strikingly của mình. Nếu bạn chưa có tên miền, bạn có thể Mua & Đăng ký tên miền của riêng mình.

 

1. Đi tới Strikingly Dashboard

2. Nhấp chuột chọn "Domains". 

mceclip3.png

Trên trang tổng quan tên miền, bạn có thể:

mceclip1.png

 

Kiểm tra trạng thái tên miền

Các trạng thái hiển thị cho tên miền của bạn:

  • Live - Tên miền của bạn đang hoạt động.
  • Waiting - Tên miền của bạn đang đợi quá trình chuyển tiếp hoàn tất.
  • Unverified - Tên miền của bạn chưa được xác minh. Sau khi mua tên miền, bạn sẽ thấy một email với chủ đề "[Action Required] Verify your contact information" ([Cần hành động] Xác minh thông tin liên hệ của bạn"). Nó chứa một liên kết mà bạn cần nhấp vào để xác minh tên miền của mình.

mceclip0.png

 

Đừng quên kiểm tra thư mục spam/rác của bạn! Nhưng nếu vẫn không nhận được, hãy gửi email cho chúng tôi tại support@strikingly.com.

 

Xem thông tin liên hệ và thông tin đăng ký của tên miền

Bạn có thể xem ngày đăng ký và ngày hết hạn của tên miền trong cài đặt dưới mục "Thông tin Đăng ký":

mceclip3.png

 

Thay đổi thông tin liên hệ

Nếu bạn muốn sửa đổi thông tin liên hệ, hãy vào cài đặt tên miền và nhấp vào "Chỉnh sửa" dưới mục "Thông tin Liên hệ". Lưu ý rằng việc thay đổi thông tin liên hệ sẽ khóa tên miền của bạn trong 60 ngày - bạn không thể chuyển tên miền của mình ra khỏi Strikingly trong khoảng thời gian này.

 

Quản lý việc gia hạn tên miền

Bạn có thể bật, tắt tính năng tự động gia hạn hoặc gia hạn một tên miền đã hết hạn.

 

Trình quản lý DNS

Bạn có thể nhấp vào CÀI ĐẶT > MỞ QUẢN LÝ DNS để thêm hoặc quản lý các bản ghi DNS của bạn.

mceclip0.png

 

Bạn có thể thêm 6 loại bản ghi: A, CNAME, SRV, TXT, MX, NS. 

mceclip0.png

 

Trong trường hợp bạn cần hỗ trợ, hãy gửi thư cho chúng tôi theo địa chỉ support@strikingly.com hoặc trò chuyện cùng chúng tôi

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu