Kết nối tên miền phụ OVH với trang web Strikingly của bạn

Bài viết này hướng dẫn bạn cách kết nối tên miền phụ của mình với trang web Strikingly. Nếu miền của bạn không bắt đầu bằng "www.", chẳng hạn như shop.example.com hoặc blog.example.com, thì hướng dẫn này là dành cho bạn.

 • Nếu bạn đang kết nối một miền bắt đầu bằng "www.", bạn có thể truy cập Kết nối tên miền với Trang web Strikingly của bạn. 
 • Bạn có thể gửi hướng dẫn này cho bộ phận hỗ trợ công ty đăng ký miền của bạn nếu bạn cần trợ giúp. Hoặc, liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào nếu bạn cần được hỗ trợ.

 

Mục lục

 

Bước 1: Kết nối với Tên miền tùy chỉnh của Bạn trên Strikingly

 1. Đi đến trình chỉnh sửa trang Strikingly của bạn, nhấp vào CÀI ĐẶT > Tên miền.


 2. Điền tên miền tùy chỉnh của bạn vào hộp "Tên miền tùy chỉnh/Tên miền phụ", chẳng hạn như "shop.yourdomain.com". (không có https:// hoặc http:// hoặc /).


 3. Nhấp vào CẬP NHẬT


 4. Chọn nhà cung cấp tên miền của bạn là OVH và nhấp vào “Bắt đầu Cấu hình”.


 5. Bạn sẽ thấy một cửa sổ bật lên hiển thị các bản ghi mà bạn cần thiết lập trong cài đặt miền của mình.

 

Bước 2: Tìm cài đặt DNS tại nhà đăng ký miền của bạn

 1. Đăng nhập vào tài khoản OVH của bạn.
 2. Nhấp vào "Web Cloud" từ thanh điều hướng. mceclip1.png

 3. Tìm miền của bạn từ thanh bên trái trong phần "Domains".mceclip2.png

 4.  Nhấp vào "DNS zone". mceclip3.png

 

Bước 3: Dọn dẹp các bản ghi DNS của bạn

 1. Tìm bất kỳ bản ghi CNAME nào có miền là tên miền đích của bạn.

 2. Khi bạn tìm thấy, chọn và xóa bản ghi CNAME đó.

 

Bước 4: Thêm bản ghi CNAME 

 1. Nhấp vào Add an entry

 2. Chọn loại CNAME

 3. Sao chép thông tin liên quan từ Strikingly và dán vào các vị trí tương ứng, như trong hình bên dưới.

 

Bước 5: Xác nhận thiết lập hoàn tất

 1. Sau khi bạn đã xác nhận thiết lập ở trên, hãy quay lại trình chỉnh sửa trang Strikingly của bạn và nhấp vào nút "Tôi đã sửa, hãy kiểm tra lại" trong cửa sổ bật lên.

 2. Nếu bạn đã định cấu hình chính xác cài đặt DNS của mình, cửa sổ bật lên sẽ đóng lại và trạng thái miền sẽ hiển thị là "ĐÃ KẾT NỐI".

 3. Nếu bạn chưa định cấu hình DNS chính xác, cửa sổ bật lên sẽ hiển thị trạng thái lỗi và bạn nên quay lại bước 3 để định cấu hình chính xác các bản ghi DNS.


Nếu trang web của bạn không trực tuyến sau 48 giờ, hãy liên hệ với chúng tôi tại support@strikingly.com hoặc trò chuyện với chúng tôi và kèm theo ảnh chụp màn hình cài đặt miền của bạn để chúng tôi có thể trợ giúp!

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu