Xóa bản ghi DNS CAA

Khi cố gắng kết nối một tên miền của bên thứ ba với trang web Strikingly của bạn, bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau: "Không thể cài đặt chứng chỉ SSL cho miền này do sự cố với bản ghi DNS CAA."

 

mceclip2.png

 

Điều này có nghĩa là chúng tôi không thể tạo chứng chỉ SSL cho miền của bạn do sự cố trong cài đặt DNS của miền. Cụ thể, có một bản ghi CAA trong cài đặt DNS của bạn xung đột với chức năng chứng chỉ SSL của chúng tôi.

Để giải quyết vấn đề này, chúng tôi khuyên bạn nên xóa tất cả bản ghi CAA khỏi miền của mình. Để làm điều này, bạn sẽ cần phải:

  1. Đăng nhập vào nhà cung cấp tên miền hiện tại của bạn.
  2. Truy cập vào trình quản lý DNS.
  3. Xác định vị trí (các) bản ghi CAA, sau đó xóa chúng.

Hướng dẫn cụ thể cho các nhà cung cấp miền bên thứ ba

Nếu bạn sở hữu miền từ một trong những nhà cung cấp sau, dưới đây là hướng dẫn cụ thể hơn để xóa bản ghi CAA cho nhà cung cấp của bạn:

 

 

GoDaddy

1. Truy cập vào GoDaddy Domain Control Center của bạn.

2.Chọn tên miền của bạn để truy cập trang Domain Settings.

select domain

3. Chọn Manage DNS để truy cập vào vùng tệp của bạn.

4. Định vị bản ghi CAA, sau đó nhấp vào Delete bên cạnh bản ghi CAA để xóa nó.

mceclip0.png

 

 

Namecheap

1. Đăng nhập vào tài khoản Namecheap của bạn.

2. Chọn Domain List từ thanh bên trái và nhấp vào nút Manage bên cạnh tên miền của bạn.

caa_login_manage

3. Di chuyển đến tab Advanced DNS ở đầu trang.

caa_advanced

4. Tìm bản ghi CAA trong phần Host records, sau đó nhấp vào biểu tượng thùng rác để xóa bản ghi đó.

mceclip1.png

 

 

 

 

 

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu