Đặt lại xác thực 2 bước của bạn

 

Nếu bạn đã thiết lập xác thực 2 bước và không thể đăng nhập vào tài khoản của mình vì bạn đã mất quyền truy cập vào điện thoại di động hoặc 10 mã khôi phục của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ thêm. Bạn có thể gửi email cho chúng tôi đến support@strikingly.com hoặc trò chuyện với chúng tôi, gửi kèm các thông tin sau:

  • Tên
  • Đường dẫn đến trang web của bạn
  • Bất kỳ email nào khác mà bạn có thể đã sử dụng
  • 4 chữ số cuối của thẻ trong tài khoản hoặc PayPal Billing Agreement ID (Tìm PayPal Billing Agreement ID của bạn)

 

Sau khi xác minh quyền sở hữu tài khoản của bạn, chúng tôi có thể tắt xác thực 2 bước cho bạn để cho phép bạn đăng nhập.

 

Lưu ý:

  • Việc vô hiệu hóa cài đặt này tạm thời khiến tài khoản của bạn ở trạng thái kém an toàn hơn. Sau khi đăng nhập, bạn nên kích hoạt lại xác thực 2 bước để giữ cho tài khoản của bạn được bảo mật tốt hơn.
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu