Thêm Trò chuyện Trực tiếp Strikingly vào trang web của bạn!

Trò chuyện trực tiếp là một cách tuyệt vời để thu hút khách hàng tiềm năng trên trang web của bạn và đảm bảo sự tương tác với các đối tượng của trang. Sự kết nối giữa người với người sẽ vô cùng hữu ích để xây dựng niềm tin cho doanh nghiệp của bạn.

Giờ đây, bạn đã có thể thêm tiện ích Trò chuyện trực tiếp vào trang web của mình. Trông nó sẽ giống như sau:

blobid0.png

 

Thêm Trò chuyện Trực tiếp

Lưu ý: Chức năng Trò chuyện trực tiếp yêu cầu phải đăng ký Gói Đối tượng hoặc Gói VIP để kích hoạt. (Gói Đối tượng là một gói bổ sung mà bạn có thể thêm vào bất kỳ gói Pro hoặc Limited nào. Gói Đối tượng cho phép bạn điều chỉnh quy mô đối tượng phù hợp với doanh nghiệp của mình. Để tìm hiểu thêm về Gói Đối tượng và cách gói này hỗ trợ Tính năng Tư cách thành viên, bấm vào đây.) 

Sau khi tài khoản của bạn có thể kích hoạt Trò chuyện trực tiếp, bạn có thể bật tính năng này trong trình chỉnh sửa trang của mình thông qua Cài đặt -> Trò chuyện trực tiếp -> Kích hoạt Trò chuyện trực tiếp:

Strikingly.png

Mẹo: Sử dụng tên và ảnh chụp khuôn mặt thật đẹp của bạn để khách truy cập có nhiều khả năng trò chuyện với bạn hơn. Họ muốn nhìn thấy một con người thật đứng sau trang web của bạn!

 

Bật thông báo trên điện thoại

Chúng tôi khuyên bạn nên bật thông báo trong ứng dụng điện thoại Strikingly của mình để bạn luôn có thể nhận được thông báo nếu khách truy cập liên hệ với bạn trong Trò chuyện trực tiếp. Chỉ cần tải xuống ứng dụng iPhone hoặc ứng dụng Android của chúng tôi và đăng nhập để bắt đầu nhận thông báo! Chỉ cần nhấn vào thông báo để trả lời trực tiếp đối tượng khách truy cập từ điện thoại của bạn.

Lưu ý: Ứng dụng Strikingly phải đang chạy ngầm trên điện thoại/máy tính bảng của bạn để nhận thông báo.

Lưu ý: Một số nhà sản xuất điện thoại Android tự động tắt ứng dụng trong nền. Để đảm bảo nhận được thông báo kịp thời, hãy đảm bảo ứng dụng Strikingly được cài đặt để được phép chạy trong nền. Để ngăn điện thoại Android của bạn thực hiện việc này, vui lòng xem: https://dontkillmyapp.com/

 

Bật thông báo trên máy tính để bàn

Chúng tôi khuyên bạn nên bật thông báo trong trình duyệt của mình để bạn có thể nhận được thông báo nếu khách truy cập liên hệ với bạn trong Trò chuyện trực tiếp. Nếu đang sử dụng Chrome hoặc Firefox, bạn sẽ nhận được thông báo miễn là trình duyệt của bạn đang mở (hoặc đang chạy trong nền), ngay cả khi bạn không mở Strikingly trong tab. Nếu bạn vô tình tắt thông báo và muốn bật lại chúng, hãy đọc hướng dẫn này dành cho Chrome hoặc hướng dẫn này dành cho Firefox.

Hãy đảm bảo rằng bạn cho phép thông báo trên strikingly.com!

mceclip1.png

2019-10-14-live-chat-notifications.jpg

 

Trả lời khách truy cập

Bạn có thể xem các tin nhắn Trò chuyện trực tiếp mới đến bằng cách mở một tab trình duyệt tới https://www.strikingly.com/s#/audience. Nhấp vào một liên hệ của khách truy cập để trả lời những khách truy cập đó.

Thông báo trên máy tính để bàn là lối tắt để vào màn hình trò chuyện, ngay cả khi bạn không mở trang tổng quan Strikingly trong tab trình duyệt. Xem các phần trên về cách thiết lập thông báo trên máy tính để bàn.

Bạn cũng có thể trả lời khách truy cập thông qua Ứng dụng Strikingly trên iOS hoặc Android. Bạn có thể nhận được thông báo trên thiết bị di động bất cứ khi nào ai đó nhắn tin cho bạn trên trang web và bạn có thể nhấn ngay vào thông báo để bắt đầu trò chuyện với khách truy cập thông qua ứng dụng điện thoại của chúng tôi. Đây là giao diện của ứng dụng Strikingly khi bạn đang trả lời:

 

live-chat-response-in-app.png

 

Thiết lập biểu mẫu email

Bạn có thể chọn nhắc khách truy cập trang web của mình nhập email của họ trước khi bắt đầu trò chuyện với bạn hoặc không. Hãy xem cách kích hoạt nó cho trang web của bạn. Yêu cầu người dùng nhập địa chỉ email của họ trước khi trò chuyện có thể làm giảm chuyển đổi thành trò chuyện trực tiếp một chút, nhưng nó đảm bảo rằng bạn luôn có thể liên hệ lại với những khách truy cập đó qua email, ngay cả khi họ rời khỏi trang web của bạn.

Phần hay nhất về Trò chuyện trực tiếp là tất cả khách truy cập vào hệ thống sẽ tự động được thêm vào danh sách liên hệ của bạn. Ngay cả khi bạn ngoại tuyến, bạn có thể thu thập địa chỉ email và tin nhắn và trả lời khách truy cập một cách thuận tiện. Hoặc, bạn có thể xuất các địa chỉ email này và sử dụng danh sách gửi thư của riêng mình.

 

Mời Cộng tác viên Trò chuyện Trực tiếp

Bạn cũng có thể mời các thành viên khác trong nhóm của mình làm cộng tác viên để giúp bạn trả lời các cuộc trò chuyện trực tiếp! Nếu bạn đang sử dụng gói VIP hoặc gói Đối tượng, hãy truy cập Trình quản lý cộng tác viên trong Cài đặt -> Nhóm -> Thêm thành viên nhóm. Tại đây, bạn có thể mời đồng nghiệp của mình làm cộng tác viên bằng địa chỉ email của họ. Chỉ định họ với vai trò "Nhân viên hỗ trợ" để chỉ cấp cho họ quyền truy cập vào trang Đối tượng và Trò chuyện trực tiếp trên trang web của bạn.


Notification_Center.png

 

Sau khi chấp nhận lời mời, cộng tác viên này sẽ có thể đăng nhập vào Strikingly bằng địa chỉ email của chính họ. Khi họ đăng nhập vào Strikingly, họ sẽ thấy trang web của bạn trong danh sách trang web trên trang tổng quan của họ. Ở đó, họ có thể nhấp vào nút "Trò chuyện trực tiếp" để xem và trả lời tất cả các cuộc trò chuyện trực tiếp trên trang web này. Cộng tác viên Trò chuyện trực tiếp cũng sẽ nhận được thông báo cho các tin nhắn trò chuyện trực tiếp mới.

 

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu