Gửi bản tin cho người đăng ký

LƯU Ý: Tính năng Bản tin được bao gồm trong Gói VIP và Gói Đối tượng. Người dùng VIP có thể gửi Bản tin tới tối đa 2.000 liên hệ mỗi tháng. Hoặc, bạn có thể thêm gói Đối tượng vào gói hiện tại của mình. Nếu bạn không sử dụng gói VIP hoặc Gói Đối tượng, bạn chỉ có thể gửi tối đa 100 địa chỉ liên hệ đang hoạt động mỗi tháng dưới dạng dùng thử hệ thống Bản tin! Nâng cấp lên VIP tại đây. Hoặc nâng cấp lên gói đối tượng tại đây.

Để tìm hiểu thêm về Gói đối tượng, các liên hệ đang hoạt động và cách chúng hỗ trợ Bản tin, nhấp vào đây.Bản tin Strikingly hoạt động như thế nào?

Tính năng Bản tin của chúng tôi cho phép bạn gửi email đến các địa chỉ liên hệ được thu thập thông qua các biểu mẫu trên trang web của bạn (biểu mẫu Liên hệ/Đăng ký, biểu mẫu đăng ký blog, Doanh số bán hàng tại Cửa hàng), cũng như các liên hệ được nhập thủ công. Bạn có thể tìm thấy tính năng này trong Dashboard > Newsletters.

Trang Audience liệt kê tất cả các phản hồi biểu mẫu trên trang web của bạn ở một nơi thuận tiện, nơi bạn có thể quản lý các cuộc hội thoại theo kiểu hộp thư đến. Khi bạn đã thu thập được phản hồi biểu mẫu từ trang web của mình, bạn có thể gửi cho họ tất cả bản tin để tương tác với các đối tượng và khiến họ quay trở lại trang web của bạn!


mceclip0.png

 

 

Cách soạn bản tin:

Chỉ cần nhập trực tiếp vào trình chỉnh sửa để thêm nội dung vào bản tin của bạn! Thêm văn bản, nút, hình ảnh và liên kết.
Chọn người nhận

Nếu bạn muốn gửi bản tin của mình đến một nhóm liên hệ nhất định (người mua từ cửa hàng của bạn, người đăng ký blog, v.v.), bạn có thể chọn người nhận bằng bộ lọc.


Lưu ý: Bạn chỉ có thể chọn người nhận tùy thuộc vào trang web và nguồn. Hiện tại, không thể chọn các liên hệ theo cách thủ công.

 

Strikingly_Dashboard__.jpg

 

Sau khi chỉnh sửa bản tin của mình, bạn có các tùy chọn sau:

  • Gửi email thử nghiệm - Bạn có thể sử dụng tùy chọn này để gửi bản tin thử đến email cá nhân của mình. Điều này cho phép bạn xem bản tin thực tế trông như thế nào.

  • Lưu dưới dạng bản nháp - Nếu bạn chưa chỉnh sửa xong, bạn có thể lưu nội dung mình đã tạo để có thể làm việc với nó sau này.

  • Gửi bản tin ngay bây giờ - Khi bản tin của bạn đã sẵn sàng, bạn có thể sử dụng tùy chọn này để gửi nó đến danh sách của mình.

    Strikingly_Dashboard__.jpg

Cần hỗ trợ? Liên hệ với chúng tôi tại support@strikingly.com hoặc trò chuyện cùng chúng tôi.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu