Rời khỏi Strikingly / Xuất trang web

Tôi có thể xuất trang web của mình và lưu trữ nó ở nơi khác không? Sẽ thế nào nếu tôi rời khỏi Strikingly?

Rất tiếc, chúng tôi chưa hỗ trợ xuất các trang web. Chúng tôi hy vọng sẽ có chức năng này trong tương lai!

 

Nếu bạn đang rời khỏi Strikingly...

Chúng tôi sẽ nhớ bạn! Bạn có thể hạ cấp gói của mình xuống "miễn phí" và giữ trang web của mình dưới dạng trang web siteurl.mystrikingly.com miễn phí hoặc xóa hoàn toàn. Bạn sẽ phải xây dựng lại trang web của mình ở nơi khác nếu bạn thay đổi nền tảng!

 

Nếu bạn đã mua tên miền thông qua Strikingly, bạn có thể giữ các quyền đối với miền đó. Bạn vẫn có thể truy cập bảng điều khiển tên miền để quản lý miền của mình.

 

Nếu bạn muốn chuyển tên miền đó khỏi chúng tôi (thường là không cần thiết), hãy cho chúng tôi biết tại support@strikingly.com (tìm hiểu thêm từ Chuyển tên miền khỏi Strikingly). Các email bạn thiết lập cho tên miền tùy chỉnh đó sẽ không còn hợp lệ, vì vậy, bạn sẽ phải thiết lập dịch vụ lưu trữ email với công ty đăng ký tên miền mới hoặc với Google Workspace.

 

Nếu bạn không muốn tên miền đó nữa, hãy đảm bảo rằng miền đó không được kết nối với bất kỳ trang web nào và miền đó sẽ không được gia hạn vào cuối ngày hết hạn. Rất tiếc, chúng tôi không thể hoàn trả cho bạn khoản phí bạn đã thanh toán cho năm hiện tại, vì vậy, hãy thoải mái sử dụng tên miền khi bạn có thể! Truy cập Quản lý tên miền Strikingly của bạn.

 

Tôi có thể xóa toàn bộ tài khoản của mình không?

Chúng tôi có thể xóa tài khoản cho người dùng miễn phí. Liên hệ với chúng tôi tại support@strikingly.com hoặc trò chuyện cùng chúng tôi. Nếu bạn đang trong gói trả phí, bạn sẽ phải hạ cấp trước! Tìm hiểu thêm và truy cập Hủy tài khoản / Hủy gói / Xóa các tính năng cao cấp.

 

Trong trường hợp bạn cần hỗ trợ, hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ support@strikingly.com hoặc trò chuyện với chúng tôi.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu