Nhân bản / Sao chép trang web

Tôi có thể nhân bản hoặc sao chép trang web của mình không?

Có! Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách truy cập bảng điều khiển của mình (hoặc tới http://www.strikingly.com/s#/), nơi liệt kê tất cả các trang web của bạn. Nhấp vào biểu tượng bánh răng cùng dòng với tên trang web và chọn "CLONE".

Vậy là xong! Trang web mới của bạn sẽ ở đầu danh sách trang web với "Copy" ở cuối tiêu đề và một URL mặc định.

Lưu ý:

  • Theo mặc định, các trang web nhân bản chưa được xuất bản.
  • Trang web này sẽ không được tự động kết nối với bất kỳ tên miền nào và nếu bạn có biểu mẫu liên hệ, biểu mẫu đó sẽ được đưa vào một bảng tính riêng.
  • Bất kỳ thay đổi nào bạn thực hiện đối với trang gốc sẽ không hiển thị trên trang nhân bản của bạn.

 

Nếu có câu hỏi, hãy gửi thư cho chúng tôi đến support@strikingly.com hoặc trò chuyện với chúng tôi.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu