Khắc phục sự cố không thể tải lên hình ảnh

Khi tôi muốn tải lên một hình ảnh, tôi nhấp vào "tải lên" nhưng cửa sổ bật lên không hoàn tất việc tải.

Sau khi tôi chọn một hình ảnh, thanh tiến trình không bao giờ đạt đến 100%.

 

Nếu bạn gặp vấn đề khi tải lên hình ảnh, hãy thử các cách sau đây!

 1. Sử dụng một cửa sổ duyệt ẩn danh hoặc riêng tư.
 2. Sử dụng một trình duyệt mà bạn không thường sử dụng.

Nếu điều này hữu ích, có thể một trong các tiện ích mở rộng của trình duyệt của bạn đang làm cản trở việc tải lên hình ảnh của chúng tôi.

 

Tại sao hình ảnh của tôi không hiển thị mặc dù đó là định dạng JPEG? (hoặc các định dạng khác với giới hạn kích thước đúng)

Nếu bạn đã tải lên một hình ảnh với định dạng và kích thước đúng nhưng nó không hiển thị trên trình chỉnh sửa hoặc trang web trực tiếp, dưới đây là những gì bạn có thể thử:

 1. Làm mới trang của bạn.
 2. Đảm bảo không có plugin nào ảnh hưởng đến việc tải lên và gây xung đột với trình chỉnh sửa trang web.
 3. Sử dụng trình duyệt ẩn danh hoặc riêng tư.

  Chrome:
  SHIFT + Command + N (Mac);
  CTRL + SHIFT + N (Windows)
  Firefox:
  SHIFT + Command + P (Mac);
  CTRL + SHIFT + P (Windows)
  Safari:
  Shift + ⌘ + N (Mac)

 

Nếu những đề xuất trên đây không hiệu quả, vui lòng gửi email tới support@strikingly.com hoặc trò chuyện với chúng tôi. Và cung cấp cho chúng tôi thông tin trình duyệt của bạn. Bạn có thể sao chép và dán thông tin này từ đây: http://www.strikingly.com/s/browser

Hãy cùng giúp hình ảnh của bạn được sớm tải lên!

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu