Kết nối tên miền phụ GoDaddy với trang Strikingly của bạn

Bài viết này hướng dẫn bạn cách kết nối tên miền phụ của mình với trang web Strikingly. Nếu miền của bạn không bắt đầu bằng "www.", chẳng hạn như shop.example.com hoặc blog.example.com, thì hướng dẫn này là dành cho bạn.

 • Nếu bạn đang kết nối một miền bắt đầu bằng "www.", bạn có thể truy cập Kết nối tên miền với Trang web Strikingly của bạn.
 • Bạn có thể gửi hướng dẫn này cho bộ phận hỗ trợ công ty đăng ký của bạn nếu bạn cần trợ giúp. Hoặc liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào để được trợ giúp thêm. 

Mục lục

 

Bước 1: Kết nối với Tên miền tùy chỉnh của Bạn trên Strikingly

 1. Đi đến trình chỉnh sửa trang Strikingly của bạn, nhấp vào CÀI ĐẶT > Tên miền.
 2. Nhập tên miền tùy chỉnh của bạn vào ô "Kết nối một tên miền bạn đã sở hữu", chẳng hạn như "www.yourdomain.com" (không có https:// hoặc http:// hoặc /).
 3. Nhấp vào CẬP NHẬT.
 4. Chọn nhà cung cấp tên miền của bạn là Godaddy và nhấp vào Bắt đầu Cấu hình.
 5. Bạn sẽ thấy một cửa sổ bật lên hiển thị các bản ghi mà bạn cần thiết lập trong cài đặt miền của mình.

 

Bước 2: Tìm cài đặt DNS tại Godaddy

 1. Đăng nhập vào tài khoản Godaddy của bạn.
 2. Tìm tên miền của bạn và nhấp chọn "DNS"

 

Bước 3: Dọn dẹp các bản ghi DNS của bạn

 1. Tìm bất kỳ bản ghi CNAME nào có tên hostname của bạn và xóa nó.
 2. Tìm bản ghi CNAME có tên _domainconnect. Xóa bản ghi đó nếu có.

 

Bước 4: Thêm bản ghi CNAME tại Godaddy

 1. Nhấp vào “add” để thêm bản ghi mới.
 2. Chọn type là CNAME
 3. Sao chép thông tin liên quan từ Strikingly và dán vào các vị trí tương ứng, như trong hình bên dưới.

 

Bước 5: Xác nhận thiết lập hoàn tất

 1. Sau khi bạn đã xác nhận thiết lập ở trên, hãy quay lại trình chỉnh sửa trang Strikingly của bạn và nhấp vào nút "Tôi đã sửa, hãy kiểm tra lại" trong cửa sổ bật lên.
 2. Nếu bạn đã định cấu hình chính xác cài đặt DNS của mình, cửa sổ bật lên sẽ đóng lại và trạng thái miền sẽ hiển thị là "Đã kết nối".
 3. Nếu bạn chưa định cấu hình DNS chính xác, cửa sổ bật lên sẽ hiển thị trạng thái lỗi và bạn nên quay lại bước 3 để định cấu hình chính xác các bản ghi DNS.

 

Nếu trang web của bạn không trực tuyến sau 48 giờ, hãy liên hệ với chúng tôi tại support@strikingly.com hoặc trò chuyện với chúng tôi và kèm theo ảnh chụp màn hình cài đặt miền của bạn để chúng tôi có thể trợ giúp!

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu