Xóa trang web của tôi

Làm thế nào để tôi xóa trang web của tôi?

  1. Đăng nhập vào tài khoản Strikingly của bạn và đi đến "My sites".
     
  2. Bấm vào biểu tượng bánh răng tại trang web mà bạn muốn xóa. Sau đó chọn "Delete".  3. Cuối cùng, bấm "YES, DELETE THIS SITE".


Xin lưu ý rằng, sau khi bạn đã xóa trang web của mình, không có cách nào để lấy lại nó. Xóa trang web là vĩnh viễn.


Gửi email cho chúng tôi tại support@strikingly.com hoặc chat với chúng tôi nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào!

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu