Các bước khắc phục sự cố cơ bản (Khi mọi thứ ngừng hoạt động)

Trang chỉnh sửa của bạn ngừng hoạt động?
Hình ảnh bị treo khi đang tải lên?
Trang web của bạn ngừng hoạt động và không tải được?
Bạn cảm thấy như một cái gì đó sai sai?


Trước khi bạn cho rằng có lỗi xảy ra, trước tiên hãy thử làm theo các bước sau:

1. BẮT BUỘC LÀM MỚI trang của bạn (chỉ trang web trực tiếp, không áp dụng cho trang chỉnh sửa) --  để đảm bảo rằng quá trình tải trang web không bị ảnh hưởng bởi bộ nhớ đệm đầy.

Windows: CTRL + SHIFT + F5

Mac/Apple: Apple + SHIFT + R hoặc COMMAND + SHIFT + R

Linux: SHIFT+ F5

 

2. Dùng một CỬA SỔ ẨN DANH hoặc CỬA SỐ RIÊNG TƯ -- để đảm bảo rằng các tiện ích mở rộng của trình duyệt không ảnh hưởng đến quá trình tải hoặc trang web bạn đang tải.

Chrome: SHIFT + Command + N (Mac); CTRL + SHIFT + N (Windows)

Firefox: SHIFT + Command + P (Mac); CTRL + SHIFT + P (Windows)


3. Xoá DNS Cache của bạn. Đây là cách làm. (Bạn có thể làm điều này để xử lý các vấn đề với trang web trực tiếp, không phải đối với các vấn đề của trang chỉnh sửa hoặc bảng điều khiển.)

4. Thử một TRÌNH DUYỆT KHÁC -- bạn thường cần phải cập nhật các trình duyệt  như Google Chrome, Mozilla Firefox hoặc Safari. Internet Explorer thường gây nhiều lỗi khác nhau đối với trang web khi được sử dụng. Hãy thử 3 trình duyệt đã đề cập trước đó nếu bạn cảm thấy có điều gì đó không ổn với trang web của mình.


Nếu bạn đã làm mọi thứ mà vẫn gặp sự cố. Gửi cho chúng tôi một tin nhắn đến support@strikingly.com và cho chúng tôi biết những gì bạn gặp phải khi truy cập trang web.

Hãy cho chúng tôi biết rõ hơn về lỗi bạn đang gặp phải! Trong trường hợp bạn cần hỗ trợ, hãy liên hệ với chúng tôi tại support@strikingly.com hoặc trò chuyện cùng chúng tôi.

 

Bài viết liên quan
Khắc phục sự cố không thể tải lên hình ảnh
Tôi không thể tải tệp lên

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu