Sửa kết quả tìm kiếm của Google (URL sai)

"Tôi đã kết nối tên miền tùy chỉnh của mình-- tại sao Google vẫn hiển thị URL sai?"
"Tôi đã thay đổi strikingly.com URL của mình, tại sao cái cũ vẫn xuất hiện?"
"Tôi đã thêm nhiều thẻ hơn, tại sao liên kết của tôi không hiển thị trên Google?"

Vấn đề này xuất hiện vì trang web Strikingly URL đã không được lập chỉ mục lại sau khi bạn kết nối tên miền tùy chỉnh của mình hoặc thay đổi URL của bạn. Google lập chỉ mục các trang web sau mỗi 2-5 ngày hoặc thậm chí lâu hơn. Khi Google chỉ mục lại trang web của bạn, nó sẽ được sửa! Cảm ơn vì sự kiên nhẫn của bạn.

Bạn có thể muốn ẩn tên miền của mình khỏi Google ngay sau khi bạn tạo một trang mới để ngăn nó lấy thông tin sai trước. Thực hiện điều này bằng cách đi đến Cài đặt > Nâng cao > Quyền riêng tư, sau đó đánh dấu vào hộp "Ẩn khỏi công cụ tìm kiếm".

Trước tiên, hãy đảm bảo rằng bạn nhấn nút "Xuất bản" trên trang web của bạn - điều này cho phép trang web của bạn được tìm thấy trên Internet. Sau khi xuất bản, thông thường vẫn còn cần từ 4 ngày đến 4 tuần (có thể mất tới 6 tháng - phụ thuộc vào thời gian Google lập chỉ mục trang web của bạn) để Google tìm thấy trang web của bạn và ghi lại nó.

Nếu bạn đã kết nối tên miền tùy chỉnh của mình, tôi cũng đề xuất bạn nên gửi một bản đồ trang đến Google để có kiểm soát SEO chi tiết hơn. Bạn sẽ có thể yêu cầu Google kiểm tra trang của bạn nhanh chóng hơn. Xem hướng dẫn này để biết thêm chi tiết.

Bạn cũng có thể yêu cầu Google xóa trang web trước đây của mình bằng các công cụ webmasters:
https://www.google.com/webmasters/tools/removals?pli=1

Trong trường hợp bạn cần hỗ trợ, hãy gửi thư cho chúng tôi đến support@strkingly.com hoặc trò chuyện với chúng tôi.
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu