Kết nối tên miền 1&1 IONOS với trang web Strikingly của bạn

 

Bài viết này hướng dẫn bạn cách kết nối tên miền của mình với trang web Strikingly.

 • Nếu bạn đang kết nối một miền phụ không bắt đầu bằng "www.", chẳng hạn như “mysubdomain.mydomain.com”, vui lòng truy cập Kết nối miền phụ với trang web Strikingly của bạn.
 • Bạn có thể gửi hướng dẫn này cho bộ phận hỗ trợ công ty đăng ký của bạn nếu bạn cần trợ giúp. Hoặc liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào để được trợ giúp thêm.

Mục lục

 

Bước 1: Kết nối với Tên miền tùy chỉnh của bạn trên Strikingly

 1. Đi đến trình chỉnh sửa trang Strikingly của bạn, nhấp vào CÀI ĐẶT > Tên miền.


 2. Nhập tên miền tùy chỉnh của bạn vào ô "Kết nối một Tên Miền Bạn Đã Sở Hữu", chẳng hạn như "yourdomain.com" (không có https:// hoặc http:// hoặc /).


 3. Nhấp vào CẬP NHẬT.


  Lưu ý: Nếu bạn đã mua miền của mình từ Strikingly, thì bạn đã hoàn tất! Không cần phải làm các bước sau đây. Chúng tôi sẽ chăm sóc phần còn lại cho bạn!

 4. Chọn nhà cung cấp tên miền của bạn là “1&1 ” và nhấp vào “Bắt đầu Cấu hình”.


 5. Bạn sẽ thấy một cửa sổ bật lên hiển thị các bản ghi mà bạn cần thiết lập trong cài đặt miền của mình.

 

Bước 2: Tìm cài đặt DNS của 1&1 IONOS 

 1. Đăng nhập vào tài khoản IONOS by 1&1 của bạn.
 2. Nhấp vào “Menu” và chọn "Domains & SSL".

   

 3. Nhấp vào biểu tượng bánh răng cùng dòng với miền bạn muốn kết nối và nhấp vào “DNS”.

 4. Chọn Display All Records.

 

Bước 3: Dọn dẹp các bản ghi DNS của bạn

 1. Tìm bất kỳ bản ghi A nào có tên wwwvô hiệu hóa chúng.

 2. Tìm bất kỳ bản ghi A nào có tên “@” và xóa chúng.

 3. Tìm bất kỳ bản ghi CNAME nào có tên “www” và xóa nó.

 4. Tìm bản ghi CNAME có tên “_domainconnect” và vô hiệu hóa nó.

 

Bước 4: Thêm bản ghi CNAME

 1. Nhấp vào Add record, và chọn type là CNAME



 2. Sao chép thông tin liên quan từ Strikingly và dán vào các vị trí tương ứng, như trong hình bên dưới.

 

Bước 5: Thêm bản ghi A

 1. Nhấp vào Add record, và chọn type A.



 2. Sao chép thông tin liên quan từ Strikingly và dán vào các vị trí tương ứng, như trong hình bên dưới.


 3. Nhấp vào “Do not add DNS record for www

 

Bước 6: Xác nhận thiết lập hoàn tất

 1. Sau khi bạn đã xác nhận thiết lập ở trên, hãy quay lại trình chỉnh sửa trang Strikingly của bạn và nhấp vào nút "Tôi đã sửa, hãy kiểm tra lại" trong cửa sổ bật lên.

 2. Nếu bạn đã định cấu hình chính xác cài đặt DNS của mình, cửa sổ bật lên sẽ đóng lại và trạng thái miền sẽ hiển thị là "đã kết nối".


 3. Nếu bạn chưa định cấu hình DNS chính xác, cửa sổ bật lên sẽ hiển thị trạng thái lỗi và bạn nên quay lại bước 3 để định cấu hình chính xác các bản ghi DNS.

 

Các bài viết liên quan:

 

Nếu trang web của bạn không trực tuyến sau 48 giờ, hãy liên hệ với chúng tôi tại support@strikingly.com hoặc trò chuyện với chúng tôi và kèm theo ảnh chụp màn hình cài đặt miền của bạn để chúng tôi có thể trợ giúp!

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu