Kết nối tên miền Goddady với trang web Strikingly của bạn

Yêu cầu:

 

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn kết nối tên miền có www và tên miền gốc với trang web Strikingly của bạn. Bạn có thể gửi hướng dẫn này tới nơi đăng ký tên miền của mình nếu bạn cần trợ giúp. Nếu bạn đang kết nối miền phụ, bạn có thể truy cập Kết nối tên miền phụ của GoDaddy với trang web Strikingly. Hoặc nếu muốn chúng tôi kết nối tên miền cho bạn, hãy gửi thông tin cho chúng tôi tại đây!

 

 

Bước 1: Kết nối tên miền riêng của bạn với Strikingly

1. Đi tới trình chỉnh sửa trang web, nhấp vào "CÀI ĐẶT > Tên miền".

2. Điền tên miền tùy chỉnh của bạn vào ô "Miền tùy chỉnh/Miền phụ", ví dụ "www.tenmiencuaban.com" (không có https:// or http:// or /).

3. Nhấp vào "CẬP NHẬT".

mceclip0.png

Lưu ý:

  • Nhập tên miền bằng chữ thường để tránh lỗi "Không tìm thấy trang" khi truy cập trang web của bạn.
  • Chọn nơi đăng ký tên miền của bạn sau khi nhấp vào "UPDATE" và tiếp tục quá trình cài đặt tại nơi đăng ký tên miền.

 

 

Bước 2: Tìm cài đặt DNS của Godaddy

1. Đăng nhập vào tài khoản Godaddy của bạn.

2. Tìm tên miền của bạn và nhấp vào "DNS"

mceclip0.png

Lưu ý: Không thay đổi nameserver của bạn, máy chủ định danh mặc định của Godaddy sẽ giống như sau: ns ##. Domaincontrol.com (### là con số).

 

 

Bước 3: Thêm một bản ghi CNAME tại Godaddy

1. Tìm kiếm các bản ghi CNAME với www hiện có.

2. Nhấp vào biểu tượng "bút chì" để chỉnh sửa bản ghi.

3. Trong trường "Tên", không chỉnh sửa www

4. Trong trường "Giá trị", hãy thay đổi thành www.tenmien.com.s.strikinglydns.com

www.tenmien.com trong trường giá trị "www.tenmien.com.s.strikinglydns.com" phải là tên miền riêng của bạn. Dưới đây là một số ví dụ về cách thay đổi giá trị bản ghi: 

  • Tên miền của bạn là www.xxx.com, giá trị cần điền là: www.xxx.com.s.strikinglydns.com
  • Tên miền của bạn là www.abc.net, giá trị cần điền là: www.abc.net.s.strikinglydns.com
  • Tên miền của bạn là www.yourdomain.com, giá trị cần điền là: www.yourdomain.com.s.strikinglydns.com

5. Trong trường "TTL", chọn 1 giờ.

6. Nhấp vào "Save".

mceclip0.png


Mẹo: Nếu bạn không thể thêm bản ghi CNAME với www, hãy tìm các bản ghi CNAME và A đã tồn tại cho www và xóa chúng (chỉ dành cho www).

 

Bước 4: Xóa bản ghi CNAME tại Godaddy

1. Tìm kiếm các bản ghi CNAME có host là _domainconnect.
2. Xóa bản ghi.
mceclip1.png

 

 

Bước 5: Chỉnh sửa bản ghi A tại Godaddy

1. Trước khi chỉnh sửa, vui lòng cuộn xuống và đi tới "Forwarding". Kiểm tra xem có bất kỳ cài đặt chuyển tiếp nào được thiết lập cho tên miền gốc/tên miền rỗng hoặc miền www hay không. Nếu có, vui lòng xóa chúng đi. Sau đó, hãy chuyển sang bước tiếp theo.

2. Tìm các bản ghi A hiện có cho @.

3. Nhấp vào biểu tượng "bút chì" để chỉnh sửa bản ghi.

4. Giữ nguyên @ trong trường "Tên",

5. Trong trường "Giá trị", hãy thay đổi địa chỉ IP "thành 54.183.102.22

6. Trong trường "TTL", chọn 1 giờ.

 

 

Bước 6: Chờ các bản ghi có hiệu lực

Bây giờ bạn đã thiết lập các bản ghi tên miền. Vui lòng chờ tối đa 48 giờ để các thay đổi trong bản ghi miền có hiệu lực trên toàn cầu. Sau khi hoàn tất, HTTPS/SSL sẽ tự động được kích hoạt trong vòng 24 giờ. Hãy nhớ xóa bộ nhớ cache của trình duyệt trước khi kiểm tra xem miền có hoạt động hay không.

 


Các bài viết liên quan:


Nếu trang web của bạn không hoạt động sau 48 giờ, hãy liên hệ với chúng tôi tại support@strikingly.com hoặc trò chuyện với chúng tôi và gửi kèm ảnh chụp màn hình phần cài đặt tên miền của bạn để chúng tôi có thể trợ giúp!

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu