Không thể nhận email từ biểu mẫu liên hệ

 

Tại sao tôi không thể nhận email từ biểu mẫu liên hệ của mình?
 
Nếu bạn không thể nhận email trên biểu mẫu liên hệ của mình, vui lòng kiểm tra những điều sau:


1. Bạn có email của mình trong trường người nhận.

 

Biểu mẫu liên hệ:

 

Biểu mẫu tùy chỉnh:

 

2. Email mà bạn sử dụng có thể nhận email.

 

Nếu bạn đã thiết lập hai cài đặt này đúng cách, bạn sẽ có thể nhận được thông báo qua email khi khách truy cập trang web của bạn gửi thông tin từ biểu mẫu liên hệ/đăng ký của bạn.

 

Lưu ý 

Nếu bạn đang sử dụng các email tên miền tùy chỉnh (tức là name@domain.com):

  • Kiểm tra cài đặt bộ lọc và thư mục Thư rác/Thư bỏ đi. Đảm bảo thêm support@strikingly.com vào danh sách người gửi an toàn của bạn!
  • Sử dụng email đang hoạt động--một số email không thể nhận thư đến do chúng không được thiết lập đúng cách. Kiểm tra với nhà cung cấp email của bạn!
  • Sử dụng một email khác như Gmail, Yahoo!, Hotmail, v.v.
  • Người truy cập/Gửi mẫu đơn sẽ không nhận được email thông báo.

 

Nếu bạn vẫn không thể nhận email từ biểu mẫu liên hệ của mình, hãy gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ support@strikingly.com hoặc trò chuyện với chúng tôi. Chúng tôi sẽ kiểm tra giúp bạn!

 

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu