Sử dụng Tên miền gốc làm URL chính (thông qua Cloudflare)

Lưu ý: Chúng tôi không khuyến nghị sử dụng Cloudflare như một giải pháp cho HTTPS. Tuy nhiên, nếu bạn muốn sử dụng tên miền gốc (tenmiencuaban.com) thay vì tên miền www (www.tenmiencuaban.com) làm tên miền chính cho trang web Strikingly của bạn, bạn có thể làm điều này bằng cách thêm một bản ghi CNAME cho tên miền gốc.

 

Yêu cầu:

 

Bạn có muốn sử dụng tên miền gốc (tenmiencuaban.com) làm tên miền chính cho trang Strikingly của mình thay vì tên miền www (www.tenmiencuaban.com) không? Bạn có thể làm điều đó bằng cách thêm bản ghi CNAME cho miền gốc. Nếu công ty đăng ký tên miền của bạn không cho phép thiết lập này, bạn có thể sử dụng cài đặt DNS của Cloudflare. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách thực hiện điều đó.

 

Bước 1: Kết nối tên miền riêng của bạn với Strikingly

1. Đi tới trình chỉnh sửa trang web, nhấp vào CÀI ĐẶT > Tên miền.

 

 

2. Nhập tên miền tùy chỉnh của bạn vào ô "Kết nối một Tên Miền Bạn Đã Sở Hữu", ví dụ như "tenmiencuaban.com". (không có https:// hoặc http:// hoặc /).

 

 

3. Nhấp vào "CẬP NHẬT".

 

 

Lưu ý:

  • Nhập tên miền bằng chữ thường để tránh lỗi "Không tìm thấy trang" khi truy cập trang web của bạn.

 

Bước 2: Thêm tên miền của bạn vào Cloudflare

1. Đăng nhập vào tài khoản Cloudflare của bạn hoặc đăng ký nếu bạn chưa có (miễn phí).

2. Nhấp vào "+Add site" (nếu bạn mới đăng ký, bạn có thể bỏ qua bước này).

 

mceclip1.png

 

3. Nhập trang web của bạn:

 

mceclip0.png

 

4. Chọn gói miễn phí và nhấp vào "Continue".

mceclip2.png

 

5. Đợi Cloudflare hoàn tất quá trình quét các bản ghi DNS hiện có.

 

Bước 3: Thêm bản ghi CNAME trên Cloudflare

1. Tìm các bản ghi CNAME và A hiện có cho www.

2. Xóa các bản ghi CNAME và A đã tồn tại (chỉ dành cho www).

3. Nhấp vào "+Add record".

 

mceclip3.png

 

4. Trong trường "Type", chọn CNAME

5. Trong trường "Name", nhập @

6. Trong trường "Target", nhập cf-dns.strikingly.com

7. Đảm bảo đám mây trong "Proxy status" có màu cam.

8. Nhấp vào "Save".

 

mceclip4.png

 

9. Nhấp vào "Continue".

 

mceclip5.png

 

Bước 4: Thay đổi máy chủ tên miền của bạn trên công ty đăng ký miền

1. Bạn sẽ được chuyển hướng đến hướng dẫn cách thay đổi máy chủ định danh của mình.

 

mceclip7.png

 

2. Đăng nhập vào công ty đăng ký tên miền của bạn.

3. Đổi nameserver thành nameserver của Cloudflare.

4. Chờ cập nhật máy chủ tên miền. Có thể mất từ vài giờ đến 24 giờ.

5. Sau khi hoàn tất, bạn có thể nhấp vào "Done, check nameservers".

 

Bước 5: Thêm bản ghi A cho www và Thiết lập chuyển tiếp URL với Quy tắc trang của Cloudflare (Cloudflare Page Rules)

1. Quay lại tài khoản Cloudflare của bạn

2. Nhấp vào "Website" rồi nhấp vào "DNS"

3. Tạo bản ghi DNS cho tên miền phụ www.

  • Nó có thể là bản ghi Acó giá trị 192.0.2.1 HOẶC
  • Bản ghi AAAA có giá trị 100::.

Bản ghi DNS mới cũng phải bật proxy của Cloudflare (có đám mây màu cam) để nó có thể thực hiện hành vi Quy tắc trang mà bạn sẽ tạo tiếp theo.

4. Tiếp theo, nhấp vào "Rules"

5. Sau đó, chuyển đến "Redirect Rules"

 

 

6. Bulk Redirects> Create bulk redirect list.

 

 

7. Đặt tên cho danh sách chuyển hướng của bạn và nhấp vào "Next".

 

8. Chọn "Or, manually add URL redirects"

 

 

9. Thêm URL nguồn chuyển hướng của bạn (ví dụ: https://www.domain.com,http://www.domain.com...) và URL mục tiêu. URL mục tiêu của bạn phải bao gồm https:// trước tên miền gốc. (ví dụ: https://domain.com)

10. Chọn Edit parameters > chọn Preserve query string, Subpath matchingPreserve path suffix.


 

11. Chọn Next > Next > Continue to Redirect Rules.

 

 

12. Chọn danh sách của bạn > Save and Deploy.

 

 

Bước 6: Chờ các bản ghi có hiệu lực

Bây giờ bạn đã thiết lập xong các bản ghi DNS. Vui lòng đợi trong vòng 48 giờ để những thay đổi này có hiệu lực trên toàn cầu. Hãy đảm bảo xóa bộ nhớ cache của trình duyệt trước khi bạn kiểm tra xem miền có hoạt động hay không.

 

Lưu ý:

Chúng tôi không còn khuyến nghị sử dụng Cloudflare như một giải pháp cho HTTPS nữa. Tuy nhiên, nếu bạn vẫn muốn sử dụng tên miền gốc (tenmiencuaban.com) làm tên miền chính cho trang web Strikingly của bạn thay vì tên miền www (www.tenmiencuaban.com), bạn có thể làm điều này bằng cách thêm một bản ghi CNAME cho tên miền gốc. Hãy làm điều này và tự chịu rủi ro, vì giải pháp này có thể làm cho các bản ghi DNS khác như các bản ghi MX không hoạt động đúng cách.

 

Nếu trang web của bạn không hoạt động sau 48 giờ, hãy liên hệ với chúng tôi tại support@strikingly.com hoặc trò chuyện với chúng tôi và gửi kèm ảnh chụp màn hình phần cài đặt tên miền của bạn để chúng tôi có thể trợ giúp!

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu