Thay đổi địa chỉ email cho tài khoản của bạn

Email tài khoản của bạn là email bạn đã dùng để đăng ký với Strikingly. Strikingly sử dụng email này để liên hệ với bạn về các vấn đề liên quan đến tài khoản, các gói đăng ký và số liệu thống kê về trang web của bạn.

 

1. Truy cập Strikingly Dashboard.

2. Nhấp vào biểu tượng hình người phía trên cùng bên phải.

mceclip0.png

 

3. Bấm chọn "Change Email/Password".

mceclip1.png

 

4. Điền địa chỉ Email mới của bạn, xác nhận mật khẩu và nhấn UPDATE.

mceclip2.png

Nếu bạn quên mật khẩu của mình, bạn có thể đặt lại. Nếu bạn không thể nhớ email tài khoản của mình, hãy gửi email cho chúng tôi với các thông tin sau tại support@strikingly.com hoặc trò chuyện trực tuyến với chúng tôi:

  • Tên bạn
  • Liên kết đến trang web của bạn
  • Bất kỳ email nào khác mà bạn sử dụng
  • 4 số cuối trên thẻ ngân hàng trong tài khoản hoặc ID thanh toán của PayPal
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu