Thay đổi địa chỉ email cho tài khoản của bạn

Email tài khoản của bạn là email bạn đã dùng để đăng ký với Strikingly. Strikingly sử dụng email này để liên hệ với bạn về các vấn đề liên quan đến tài khoản, các gói đăng ký và số liệu thống kê về trang web của bạn.

 

1. Truy cập Bảng điều khiển Strikingly của bạn.

2. Nhấp vào biểu tượng hình người phía trên cùng bên phải.

 

3. Bấm chọn "Thay đổi Email/Mật khẩu".

 

4. Điền địa chỉ Email mới của bạn, xác nhận mật khẩu và nhấn "Cập nhật".

 

Nếu bạn quên mật khẩu, bạn có thể đặt lại mật khẩu bằng cách sử dụng địa chỉ email hiện tại của bạn. Nếu bạn không thể nhớ email tài khoản của mình, hãy gửi email cho chúng tôi với các thông tin sau tại support@strikingly.com hoặc trò chuyện trực tuyến với chúng tôi:

Nếu bạn cần trợ giúp, hãy gửi email cho chúng tôi tại support@strikingly.com hoặc trò chuyện với chúng tôi.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu