Vanliga Google sökkonsol-felmeddelanden

När du ställer in Google sökkonsol kräver de att din domän verifieras. Verifieringsprocessen kan ibland vara svår och du kan stöta på några fel. Vi har listat upp några av felen, de möjliga orsakerna och hur man löser dem.

 

 

Fel #1: “Det gick inte att hitta webbplatsen. Kontrollera att du har angett rätt webbadress för egendomen.”

mceclip0.png
Möjlig orsak 1: Webbplatsen är dold från sökmotorer.

Lösning: Inaktivera alternativet från webbplatsens redigeringsinställningar: 

  1. Gå till webbplatsredigeraren > Inställningar > Visa Avancerad > Integritet/Sekretess.
  2. Avmarkera "Göm från sökmotorer".
  3. Klicka på "Spara".
  4. Publicera webbplatsen.

 

Möjlig orsak 2: Webbplatsen är lösenordsskyddad.

Lösning: Inaktivera alternativet från webbplatsens redigeringsinställningar:

  1. Gå till webbplatsredigeraren > Inställningar > Visa Avancerad > Integritet/Sekretess.
  2.  Töm rutan under "Lösenordsskydd".
  3. Klicka "Spara".
  4. Publicera webbplatsen

 


Möjlig orsak 3: Webbplatsens URL som används för att skicka egendom skiljer sig från den faktiska URL:en. Exempel:

Skickad URL: Faktisk URL:
gammal.mystrikingly.com ny.mystrikingly.com
webbplats.mystrikingly.com www.nywebbplatsurl.com
http://www.webbplatsurl.com https://www.webbplatsurl.com


Lösning: Innan du verifierar webbplatsen, se till att den inlämnade URL:en är korrekt och och den senaste. Du kan kontrollera om domänen används av webbplatsen genom genom att gå till > Webbplatsredigeraren > Inställningar > Domäner.


Fel #2: “Vi hittade inte metataggen för verifiering.” 
mceclip1.png

Möjlig orsak:

a. Verifieringsmetoden stöds inte
b. HTML-taggen har inte lagts till ännu
c. HTML-tagg lades till men:
        - Webbplatsen publiceras inte efter att taggen sparades
        - Webbplatsen publicerades och du klickade "Verify" omedelbart (väntade inte i 5-15 minuter).

Lösning: Se till att verifieringen är korrekt och läggs till korrekt i webbplatsredigeraren. Se också till att ge det tillräckligt med tid för att uppdateringarna ska träda i kraft.


Fel #3: “Metataggen är felaktig. Använder du en metatagg för en annan webbplats eller ett annat användarkonto? Följande värde på metataggen hittades:”
mceclip2.png

Möjlig orsak:

a. Webbplatsen klonades men verifieringstaggen ändrades inte.
b. Webbplatsen överfördes från en användare till en annan. Den nya ägaren försökte verifiera webbplatsen utan att ta bort den gamla taggen.
c. Gammal metatagg för verifiering togs bort och en ny lades till, men livewebbplatsen uppdaterades inte ännu (efter publicering).


Lösning: Detta fel orsakas vanligtvis av att metataggen inte uppdateras. Se alltid till att taggarna uppdateras med kloning, och se till att alltid publicera webbplatsen när ändringar görs.

 

Fel #4: “The connection to your server timed out”

mceclip5.png

Möjlig orsak:

1. Detta kan inträffa om våra servrar är nere eller vår plattform svarar långsamt.
2. Ibland kan orsaken vara okänd.

Lösning: I det här fallet är det bäst att vänta 3-5 minuter och försöka verifiera webbplatsen igen.

 

Fel #5: “We could not find your verification token in your domain’s TXT records.”

mceclip6.png

Möjlig orsak: TXT-posterna har just lagts till och Google Sökkonsol kan inte upptäcka dem ännu på domänens DNS.

Lösning: Vänta på propageringen av TXT-posterna och försök igen. Domänen-DNS-poster uppdateras vanligtvis inom 24-48 timmar. Du kan behöva vänta lite innan du försöker verifiera igen. 


Om du missade några steg eller vill fortsätta med att konfigurera Google sökkonsol kan du kolla in den här artikeln. Om det fortfarande inte fungerar efter att ha följt de rekommenderade lösningarna, kontakta oss gärna på support@strikingly.com eller chatta med oss om du har fler frågor!

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan