Strikingly e-post: Ställa in autosvar för e-post

Autosvar är användbart om du åker iväg på semester och vill att dina e-postavsändare ska få svar. Om du inte har en anpassad e-postadress, besök Strikingly e-post: Skapa anpassade e-postadresser.

 

 

Ställa in autosvar för e-post

1. Logga in på MyStrikingly e-post.

2. Klicka "Inställningar" från vänstra menyn.

3. Klicka "Autosvar". 

mceclip0.png

 

4. Markera "Aktiverad" för att aktivera ditt autosvar. 

  • (Valfritt) Ställ in intervaldatumet. Du kan välja antalet dagar innan samma mottagare får ditt autosvarmeddelande. Standardvärdet är en dag. 
  • (Valfritt) Du kan också välja att ställa in dagen/tiden när autosvarmeddelandet gäller.
  • Skriv in meddelandet som du vill att mottagarna ska få i fältet Autosvar.

mceclip1.png

 

5. Klicka "Spara" när du är klar! 

 

Om du behöver hjälp, skriv till oss på support@strikingly.com eller chatta med oss.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan