Strikingly e-post: Hantera e-postkonton

När du har skapat e-postkontonkan du göra ändringar. I den här artikeln lär du dig hur du redigerar och tar bort e-postkonton. 

 

Redigera e-postkonto

1. Gå till din Strikingly informationspanel > E-post. 

2. Klicka på kugghjulsikonen på samma rad som e-postkontot du vill redigera.

Epost.png

3. Välj "REDIGERA" från popup-alternativet.

4. Redigera kontonamnet och/eller fullt namn. 

5. Klicka "UPPDATERA E-POSTKONTO".

Redigera.png

 

 

Ta bort e-postkonto

Att ta bort e-postkonton är oåterkalleligt och vi kan inte återställa raderade e-postkonton eller återbetala dem. Vänligen var extra försiktig när du raderar e-postkonton.

 

1. Gå till din Strikingly informationspanel > E-post. 

2. Klicka på kugghjulsikonen på samma rad som e-postkontot du vill ta bort.

Epost.png

3. Välj "TA BORT" från popup-alternativet.

4. Upprepa borttagningsåtgärden från popup-rutan.  

Radera.png

 

 

Återställa lösenord för e-postkonto

1. Gå till din Strikingly informationspanel > E-post. 

2. Klicka på kugghjulsikonen på samma rad som e-postkontot du vill redigera.

Epost.png

3. Välj "ÅTERSTÄLLA LÖSENORD" från popup-alternativet. 

4. Popup-fönstret visar den ursprungliga e-postadressen som du använde när du först skapade kontot. Om du vill skicka e-postmeddelandet för återställning av lösenordet till en annan adress kan du redigera e-postadressen i formuläret.

_terst_ll.png

5. Gå till e-posten som du angav när du bad om ett nytt lösenord.. 

mceclip0.png

Om du vill använda ditt eget lösenord, besök Strikingly e-post: Byta lösenord.

Förnya e-postkonton

Förnyelsen av ett Strikingly anpassat e-postkonto förnyas på årsbasis, oavsett om domänen har gått ut eller inte, eftersom det anpassade e-postkontot är separat från domänförnyelsen.

Till exempel, om du köper en anpassad e-postadress den 10 januari, även om din domän har gått ut den 1 januari, kommer det anpassade e-postkontot att förnyas den 10 januari varje efterföljande år. Vänligen  observera att förnyelseprocessen är automatisk, och betalningen kommer att behandlas med den betalningsmetod som är kopplad till ditt Strikingly-konto.

Det enda sättet att förhindra att e-postkontot förnyas är att radera e-postkontot. Om e-postkontot inte raderas kommer förnyelsen av e-postkontot att ske automatiskt, och det är icke-återbetalbart, även om domänen har gått ut.

 

Om du behöver hjälp, skriv till oss på support@strikingly.com eller chatta med oss

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan