Network Solutions-domäner

Krav:

 

Den här guiden leder dig igenom processen att ansluta din www och rotdomän till din Strikingly webbplats. Du kan skicka den här guiden till supporten för din registrator om du behöver hjälp. Eller om du vill att vi ska ansluta domänen åt dig, skicka oss informationen här!

 

 

Steg 1: Anslut till din anpassade domän på Strikingly

1. Gå till din Strikingly webbplatsredigerare, klicka "INSTÄLLNINGAR > Domäner".

2. Ange din anpassade domän i rutan "anpassad domän/underdomän, som till exempel "info.dindomän.com, butik.dindomän.com, blog.dindomän.com etc." (utan https:// eller http:// eller /).

3. Klicka "UPPDATERA".

mceclip1.png

Notera:

  • Skriv in din domän i gemener för att undvika felet "Sidan hittades inte" när du öppnar din webbplats
  • Välj din registrator efter att du klickat på "UPPDATERA" och fortsätt med inställningen från din registrator.

 

 

Steg 2: Hitta Network Solutions DNS-zon

1. Logga in på ditt Network Solution's konto.

2. Klicka "Manage Account".

3. Klicka "Edit DNS" under My Domain Names.

4. Klicka "Edit Advanced DNS Records" bredvid den domän du vill ansluta till din Strikingly-webbplats.

mceclip0.png

  

 

Steg 3: Lägg till en CNAME-post på Network Solutions

1. Klicka "Edit CNAME Records" i sektionen Host Aliases (CNAME-poster), (du kan behöva scrolla ner).

ns6.png

2. I fältet "Alias", ange www 

3. I fältet "TTL", ange 3600

4. I fältet "Other host", ange www domän + .s.strikinglydns.com.

www domän i "value"-fältet "www domain + .s.strikinglydns.com." bör vara ditt domännamn. Här är några exempel på hur värdet ska vara:

  • Din domän är www.xxx.com, då borde värdet vara: www.xxx.com.s.strikinglydns.com.
  • Din domän är www.abc.net, då borde värdet vara: www.abc.net.s.strikinglydns.com.
  • Din domän är www.dindomän.com, då borde värdet vara: www.yourdomain.com.s.strikinglydns.com.

Glöm inte att avsluta med punkten.

 

mceclip2.png

5. Klicka "Continue".

6. Klicka "Save Changes".

Tips: Om du inte kan lägga till en www CNAME-post, leta efter befintliga CNAME- och A-poster för www och ta bort dem (endast för www).

 

 

Steg 4: Lägg till en A-post på Network Solutions

1. Klicka "Edit A Records" i sektionen IP-adress (A-poster). 

2. I fältet "Host", ange 

3. I fältet "TTL", ange 3600

4. I fältet "Numeric IP", ange 54.183.102.22

ns5.png

5. Klicka "Continue".

6. Klicka "Save Changes".

 

 

Steg 5: Vänta på att posterna ska träda i kraft

Nu när du har ställt in dina domänposter, tillåt några få upp till 48 timmar innan ändringarna i domänposterna träder i kraft globalt. När det är klart, aktiveras HTTPS/SSL automatisk inom 24 timmar. Se till att rensa webbläsarens cache innan du kontrollerar om domänen fungerar.

 

Relaterade artiklar:

 

Om din webbplats inte är online efter 48 timmar, kontakta support@strikingly.com eller chatta med ossSkicka skärmdump av dina domäninställningar så att vi kan hjälpa till! 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan