Åtgärda fel vid uppladdning av videor

Om du får meddelandet "URL är ogiltig" när du försöker ladda upp din Vimeo eller Youtube video, oroa dig inte. Det finns en enkel förklaring. Video URL-uppladdaren accepterar videolänkar i ett specifikt format - du måste modifiera dina videoers URL till det korrekta formatet. Se hur nedan:

Vimeo 

Fastställ din video till Vimeos ID, gå till videons sida och leta efter siffrorna som kommer efter snedstrecket (/).

Video-ID är understruket med rött. Strikinglys bakgrundsuppladdning accepterar Vimeo-URL i följande format:

I följande exempel, representerar (*) namnet på kanalen och (XXXXXXX), video-ID.

  • vimeo.com/ XXXXXXX  (Detta är den mest föredragna och vanliga video URL:n)
  • vimeo.com/kanaler/*/ XXXXXXX
  • vimeo.com/grupper/*/videor/ XXXXXXX

Youtube

Din Youtube video-ID är en sekvensen av bokstäver och siffror efter "v ="

t.ex. video-URL: https://www.youtube.com/watch?v=Q-G59dzN-zo 
koden efter v = är video-id i detta exempel: Q-G59dzN-ZO 

Ändra videoklippets URL till det här formatet igen ( XXXXXXX) representerar video-ID. 

https://www.youtube.com/watch?v= XXXXXXX)

 
 
Om du behöver assistans, kontakta oss på support@strikingly.com eller chatta med oss.
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan