Varför fungerar inte min domän?

Varför fungerar inte min domän? Varför är min domän inte ansluten?

När du har gått igenom handledningen handledningen för domänanslutning, uppdaterat och väntat i minst flera minuter kan du kontrollera om du har gjort framsteg med denna tvåstegs-checklista. 

 

Notera: Vissa domänregistratorer kan ta upp till 48 timmar att uppdatera! Dubbelkolla dina inställningar och kom tillbaka till webbplatsen senare.

 

Om du vill att vi ska ansluta din domän åt dig, skicka oss informationen här! Om du har köpt en domän från Strikingly ansluts den automatiskt. Skicka e-post till support@strikingly.com om du har problem.

 

KONTROLL 1. Gå till http://dindomän.com

Fungerar det? Om så är fallet, gå till steg 2! Om inte, fortsätt läsa:

a) Om du använde "A-poster" någon gång, är det mycket troligt att du har A-poster för dindomän.com som inte tillhör oss, och de bör tas bort. Se handledning.

b) Om du inte använde "A-poster" är det mycket troligt att din domänvidarebefordran inte är konfigurerad eller inte aktiv ännu. Kontrollera att du vidarebefordrar (utan maskering) till www.dindomän.com. Se till att du bara har en "CNAME" för "www". Se handledning.

KONTROLL 2. Gå till http://www.dindomän.com

Fungerar det? Isåfall är du klar. Kanske du vill prova en underdomän nu, som blog.dindomän.com eller hem.dindomän.com?

  • Om detta säger att det inte finns någon sida eller att sidan inte kan hittas, har du förmodligen inte konfigurerat en CNAME för "www" som pekar på "dns.strikingly.com". Se handledning.
    a) kontrollera din stavning
    b) se till att du bara har en CNAME
    c) du kan behöva vänta längre
     
  • (sällsynt) Om detta omdirigerar dig till http://sida.strikingly.com (eller www.strikingly.com/sida), har du konfigurerat vidarebefordran av underdomän. Du bör använda CNAME istället! Se handledning.

 

Om du kan se din sida men har mobilkompabilitet eller visningsproblem...

Gå till "visa sidkälla" Du kan göra detta genom att trycka på "cmd+opt+U" på mac, eller "visa" "utvecklarverktyg i menyn.


Andra fel

Om du ser dessa popup-fönster, läs mer:
"Inramning är inte tillåtet med gratis konto"

"Domänen är ogiltig eller har redan tagits"

Fortfarande ett mysterium?

Maila support@strikingly.com så skriver till tillbaka snart, eller chatta med oss!

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan