Ändra webbadressen för blogginlägg

Om du använder Enkel Blogg uppdateras din permalänk för blogginlägg automatiskt när du ändrar titeln på ditt blogginlägg. 

 

 

Webbadresserna till dina blogginlägg kommer automatiskt att visas som dindomän.com/blog/bloggtitel.

 


Anpassa ditt blogginläggs permalänk

Du har också möjlighet att anpassa permalänkarna för dina blogginlägg. Klicka på Inställningar-knappen i blogginläggsredigeraren, välj alternativet "Använd anpassad webbadress" och ange sedan en permalänk för ditt blogginlägg. Glöm inte att klicka på Spara.

 

Klicka på "Publicera" > "Publicera nu" så uppdateras webbadressen till ditt blogginlägg omedelbart.

 

Skulle du behöva hjälp, skriv till support@strikingly.com eller chatta med oss.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan