Ändra webbadressen för blogginlägg

Om du använder Enkel Blogg uppdateras din permalänk för blogginlägg automatiskt när du ändrar titeln på ditt blogginlägg. 

mceclip0.png

Webbadresserna till dina blogginlägg kommer automatiskt att visas som dindomän.com/blog/blog-title.

mceclip1.png


Anpassa ditt blogginläggs permalänk

Du har också möjlighet att anpassa permalänkarna för dina blogginlägg. Klicka på [INSTALLNINGAR]-knappen i blogginläggsredigeraren, välj alternativet "Använd anpassad URL" och ange sedan permalänk för ditt blogginlägg. 

mceclip2.png

När du klickar på [SPARA] uppdateras din blogginläggs webbadress omedelbart.

 

Skulle du behöva hjälp, skriv till support@strikingly.com eller chatta med oss.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan